XE CÁT BÀ - HÀ NỘI
: 001 Số chỗ : 45 Giờ khởi hành : 7H30, 9H00, 12H30, 13H15, 15H45 Hành trình : Cát Bà đi Hà Nội
280.000 đ
XE HÀ NỘI - CÁT BÀ
: 008 Số chỗ : 35,30,30 Giờ khởi hành : 8h00,11h30,14h30 Hành trình : Từ Hà Nội đến khách sạn tại Cát Bà
300.000 đ
Xe Cát Bà - Ninh Bình
: 003 Số chỗ : 29 Giờ khởi hành : 9h00, 13h00, 16h00 Hành trình : Từ Cát Bà đến Ninh Bình
370.000 đ
Xe Ninh Bình - Cát Bà
: 004 Số chỗ : 29 Giờ khởi hành : 7h30, 8h30, 14h00 Hành trình : Từ Ninh Bình ra Cát Bà
370.000 đ
test
: 123 Số chỗ : 12 Giờ khởi hành : 7h15 Hành trình : abc
900.000 đ